Grupa

Selena

Badania i rozwój

Skąd się biorą nowe produkty?

Produkty wydajne, łatwe w zastosowaniu, innowacyjne, a jednocześnie trwałe i bezpieczne – tego wymagają od nas nasi klienci na całym świecie. By sprostać ich oczekiwaniom, w laboratoriach Seleny stale prowadzone są prace nad doskonaleniem oferty i rozwojem nowych produktów. Receptury przygotowywane są indywidualnie dla rynków Azji, Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i technologii budowlanych danego kraju.

Produkcja w zakładach Seleny prowadzona jest w oparciu o autorskie pomysły i receptury opracowane przez ekspertów działu badań i rozwoju. Dzięki temu Selena skutecznie konkuruje na rynku i jest jednym z nielicznych producentów oferujących tak szeroką gamę chemii budowlanej.

Strona Selena Labs

Zespoły badawcze

Prace badawcze prowadzone są przez dwa zespoły dedykowane do różnych segmentów rynku budowlanego:

  • Centrum badawcze Selena Labs, które specjalizuje się w chemii uszczelniaczy, klejów budowlanych i przemysłowych, pian poliuretanowych oraz hydroizolacji;;
  • Our insulation systems, mortars and dry adhesives development team, which has its laboratories in Poland and Romania and co-operates with the Research Institute of Building Materials (VUSTAH) from Brno, Czech Republic. (VUSTAH).

Selena Labs

Selena Labs powstały w roku 2010 (początkowo jako Research Centre of Construction Technology), aby koordynować badania prowadzone dla zakładów produkcyjnych Seleny w Polsce, Chinach, Hiszpanii i Turcji. Głównym zadaniem Laboratoriów jest wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów. Przykłady ostatnich nowości to:

  • nowe wysokowydajne montażowe piany poliuretanowe
  • cienkowarstwowa zaprawa murarska (na bazie poliuretanu))
  • wysokotemperaturowy uszczelniacz kominkowy
  • nowoczesny klej hybrydowy o szybkim chwycie początkowym
  • uszczelniacze dekarskie.

Polscy specjaliści uczestniczą też w uruchamianiu fabryk na świecie, czuwając nad wdrożeniem opracowanych w laboratoriach Seleny technologii i receptur.

Selena Labs otrzymała w maju 2014 roku Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008, który potwierdza spełnianie wymagań norm Systemu Zarządzania w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, analiz oraz opracowywanie dokumentacji technicznej w zakresie chemii, technologii chemicznej, chemii materiałów budowlanych oraz chemii przemysłowej.

Selena Labs realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy Selena 

Nazwa Beneficjenta – Selena Labs Sp. z o.o.

Tytuł projektu – „Utworzenie Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego dla Grupy Selena”; nr projektu: POIR.02.01.00-00-0088/15-00

Cel projektu – budowa nowego centrum badawczo-rozwojowego

Planowane efekty – utworzenie profesjonalnego centrum badawczo-rozwojowego w Dzierżoniowie

Wartość Projektu – 5 580 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 1 116 000,00 PLN

W marcu 2013 Selena Labs otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Poddziałanie 4.5.2. Ministerstwa Gospodarki. Projekt zakłada zainwestowanie ponad 2 mln zł w zakup nowoczesnej aparatury badawczo-rozwojowej, co usprawni i poprawi efektywność prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Laboratoriach (Umowa o dofinansowanie nr: 04.05.02-00-162/12-00, tytuł projektu: „Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej RCoCT poprzez utworzenie Centrum B+R”). Osoba kontaktowa: Marek Barth, tel. +48713902161.

W latach 2014-2015 w Selena Labs realizowany jest projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 1.4. Tytuł projektu: „Opracowanie receptur nowoczesnych produktów dla światowego rynku chemii budowlanej”, umowa o dofinansowanie nr: POIG 01.04.00-02-312/13, kwota dofinansowania: 2 574 359,87 zł. Osoba kontaktowa: Marek Barth, tel. +48713902161.