Kontakt

Selena FM S.A.

Centrala Grupy Selena

ul. Legnicka 48A
54-202 Wrocław, Polska

NIP: 884-00-30-013
KRS: 0000292032
REGON: 890226440

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 1 141 700,00 zł (w całości wpłacony)

Formularz kontaktowy  Jednocześnie informujemy, że:

  • z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możesz skontaktować się drogą mailową:
   [office@selena.com] ,

  • Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora,
   a którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z
   przetwarzaniem Twoich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy
   powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  • Administrator będzie przetwarzał Twoje dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania,
   jednak nie dłużej niż do momentu wycofania niniejszej zgody;

  • przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
   przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;

  • przysługują Ci prawo do dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania, usunięcia danych,
   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

  • przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
   Twoje dane będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

  Kontakty do działów

  Centrum prasowe:

  PR & Communication Specialist

  Bartosz Solarewicz

  Relacje inwestorskie

  Dyrektorka Biura Zarządu

  Magdalena Anna Iwaniec

  Centralny Dział Zakupów Grupy Selena: