Polski

Czempion

Polski Czempion - o programie

Program wspierania polskiego biznesu Polski Czempion realizowany jest  na zlecenie Miasta Wrocławia przez Agencję Rozwoju Aglomeracji  Wrocławskiej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją  Informacji i Inwestycji Zagranicznych i PwC.

Proces internacjonalizacji wrocławskiej gospodarki następuje dwukierunkowo: poprzez pozyskiwanie zaawansowanych zewnętrznych projektów  inwestycyjnych, jak również poprzez ekspansję wrocławskich firm na świat.  Oba kierunki są równie ważne dla silnego umiejscowienia Wrocławia  w światowej sieci powiązań gospodarczych.

Wrocław od lat skutecznie pozyskuje zagraniczne inwestycje – swoje centra  w stolicy Dolnego Śląska mają koncerny światowego formatu. Teraz przyszedł  czas, aby firmy z Wrocławia, które już odnoszą sukcesy na świecie, były  programowo wspierane w swoim rozwoju.

Program  wspiera wrocławskie firmy w obszarach, które są przez nie  definiowane jako kluczowe. Pierwszy zestaw strategicznych obszarów został wyłoniony w ramach serii warsztatów – zagadnienia te skupiają się wokół zasobów ludzkich, promocji, badań i rozwoju. Na bazie pierwszych działań  wykreowaliśmy platformę komunikacji, która pozwala generować w sposób  ciągły nowe pomysły na projekty wspierające wrocławską gospodarkę.

Oficjalna strona: www.polskiczempion.pl