Relacje

inwestorskie


 • pdf icon Pobierz
  RB 05/2023 Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 04/2023 Rozpoczęcie procesu zawierania aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 03/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 02/2023 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z ELIS CONSULTING sp. z o.o.
 • pdf icon Pobierz
  RB 01/2023 Otrzymanie zawiadomienia od PTE Allianz Polska SA
 • pdf icon Pobierz
  RB 24/2022 Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 23/2022 Rozpoczęcie procesu zawierania aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 22/2022 Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego pomiędzy Selena FM S.A. a PKO BP S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 21/2022 Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB 20/2022 Rejestracja zmian w statucie Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 19/2022 Zmiana adresu siedziby Selena FM SA
 • pdf icon Pobierz
  RB 18/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB 17/2022 Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM S.A. w dniu 2 czerwca 2022 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 16/2022 Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2021 rok
 • pdf icon Pobierz
  RB 15/2022 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13_2022
 • pdf icon Pobierz
  RB 14/2022 Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2021 rok
 • pdf icon Pobierz
  RB 13/2022 Projekty uchwał na ZWZA Selena FM S.A. zwołane na dzień 2 czerwca 2022 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 12/2022 Zwołanie ZWZA Selena FM S.A. na dzień 2 czerwca 2022 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 11/2022 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
 • pdf icon Pobierz
  RB 10/2022 Informacja nt. wpływu skutków działań wojennych na Ukrainie na działalność Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 09/2022 Wytyczne co do przystąpienia do negocjacji istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 08/2022 Rozszerzenie Oferty Produktowej
 • pdf icon Pobierz
  RB 07/2022 Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 06/2022 Rozpoczęcie procesu zawarcia aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 05/2022 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB 04/2022 Rozpoczęcie procesu zawierania aneksu do umowy kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB 03/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 02/2022 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z ELIS CONSULTING
 • pdf icon Pobierz
  RB 1/2022 Rozszerzenie oferty produktowej
 • pdf icon Pobierz
  RB 35/2021 Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę
 • pdf icon Pobierz
  RB 34/2021 Odwołanie oferty skupu akcji własnych w ramach realizacji drugiej transzy
 • pdf icon Pobierz
  RB 33/2021 Ustanowienie zabezpieczeń do umowy Multilinii kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 32/2021 Przeprowadzenie drugiej transzy programu skupu akcji własnych
 • pdf icon Pobierz
  RB 31/2021 Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A. oraz rozpoczęcie procesu ustanawiania zabezpieczeń
 • pdf icon Pobierz
  RB 30/2021 Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2021 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 29/2021 Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB 28/2021 Zawarcie aneksu technicznego do umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 27/2021 Rozpoczęcie procesu zawarcia aneksów do umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 26/2021 Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę
 • pdf icon Pobierz
  RB 25/2021 Uruchomienie programu skupu akcji własnych
 • pdf icon Pobierz
  RB 24/2021 Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 23/2021 Udzielenie gwarancji przez Spółkę
 • pdf icon Pobierz
  RB 22_2021 Przedłużenie okresu ważności umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB 21/2021 Rejestracja zmian w statucie Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 20/2021 Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego
 • pdf icon Pobierz
  RB 19/2021 Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 18/2021 Otrzymanie zawiadomienia od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
 • pdf icon Pobierz
  RB 17/2021 Powołanie członków Zarządu Selena FM S.A. na nowa kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB 16/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB 15/2021 Powołanie członków Rady Nadzorczej Selena FM S.A. na nowa kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB 14/2021 Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM SA w dniu 27 maja 2021 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 13/2021 Uzupełnienie RB 10/2021 dotyczącego projektów uchwał na ZWZA Selena FM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 12/2021 Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
 • pdf icon Pobierz
  RB 11/2021 Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
 • pdf icon Pobierz
  RB 10/2021 Projekty uchwał na ZWZA Selena FM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 9/2021 Zwołanie ZWZA Selena FM S.A. na dzień 27 maja 2021 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 8/2021 Informacja uzupełniająca sprawozdania
 • pdf icon Pobierz
  RB 7/2021 Zmiany w składzie Zarządu Selena FM SA
 • pdf icon Pobierz
  RB 6/2021 Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 5/2021 Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy
 • pdf icon Pobierz
  RB 4/2021 Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 3/2021 Rezygnacja Członka Zarządu (Prezesa) Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 2/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 1/2021 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2020
 • pdf icon Pobierz
  RB 26/2020 Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
 • pdf icon Pobierz
  RB 25/2020 Zmiany w składzie Zarządu
 • pdf icon Pobierz
  RB 24/2020 Rezygnacja Członka Zarządu
 • pdf icon Pobierz
  RB 23/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
 • pdf icon Pobierz
  RB 22/2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
 • pdf icon Pobierz
  RB 21/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
 • pdf icon Pobierz
  RB 20/2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
 • pdf icon Pobierz
  RB 19/2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
 • pdf icon Pobierz
  RB 18/2020 Udzielenie gwarancji przez Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 17/2020 Zawarcie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB 16/2020 Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r
 • pdf icon Pobierz
  RB 15/2020 Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM S.A. w dniu 10 czerwca 2020 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 14/2020 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I kwartał 2020 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 13/2020 Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2019 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 12/2020 Informacja uzupełniająca sprawozdania skonsolidowane za 2019 rok i sprawozdania jednostkowe za 2019 rok
 • pdf icon Pobierz
  RB 11/2020 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w sprawozdaniach skonsolidowanych za 2019 rok
 • pdf icon Pobierz
  RB 10/2020 Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB 9/2020 Projekty uchwał na ZWZA Selena FM S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 8/2020 Zwołanie ZWZA Selena FM S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 7/2020 Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB 6/2020 Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 5/2020 Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena
 • pdf icon Pobierz
  RB 4/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
 • pdf icon Pobierz
  RB 3/2020 Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena
 • pdf icon Pobierz
  RB 2/2020 Utworzenie nowej spółki zależnej od Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 1/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r
 • pdf icon Pobierz
  RB 37/2019 Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
 • pdf icon Pobierz
  RB 36/2019 Otrzymanie zawiadomienia od Krzysztofa Domareckiego
 • pdf icon Pobierz
  RB 35/2019 Otrzymanie zawiadomienia od spółki Syrius Investments S.a.r.l.
 • pdf icon Pobierz
  RB 34/2019 Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 33/2019 Udzielenie gwarancji przez Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 32/2019 Przedłużenie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB 31/2019 Nabycie akcji w Uniflex S.p.A
 • pdf icon Pobierz
  RB 30/2019 Wykonanie prawa opcji sprzedaży akcji w Uniflex S.p.A
 • pdf icon Pobierz
  RB 29/2019 Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 28/2019 Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 27/2019 Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za I kwartał 2019 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 26k/2019 Korekta raportu z wykazem akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2019 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 26/2019 Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 maja 2019 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 25/2019 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 24/2019 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 23/2019 Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM S.A. w dniu 27 maja 2019 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 21/2019 Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności Selena FM S.A. za 2018 rok oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za 2018 rok
 • pdf icon Pobierz
  RB 20/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • pdf icon Pobierz
  RB 19/2019 Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie dywidendy.
 • pdf icon Pobierz
  RB 18/2019 Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB 17/2019 Projekty uchwał na ZWZA Selena FM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2019 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 16/2019 Zwołanie ZWZA Selena FM S.A. na dzień 27 maja 2019 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 15/2019 Zawarcie umowy o linię gwarancyjną dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 14/2019 Porozumienie o rozwiązaniu umowy o limit wierzytelności z BGŻ BNP Paribas S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 13k/2019 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej do raportu bieżącego nr 13/2019
 • pdf icon Pobierz
  RB 13/2019 Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za rok 2018
 • pdf icon Pobierz
  RB 12/2019 Szacunkowe wyniki finansowe Selena FM S.A. za rok 2018
 • pdf icon Pobierz
  RB 11/2019 Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 10/2019 Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki w dniu 28 lutego 2019 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 9/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB 8/2019 Uchwały podjęte przez NWZA Selena FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 7/2019 Rezygnacja osoby nadzorującej
 • pdf icon Pobierz
  RB 5/2019 Projekty uchwał na NWZA Selena FM S.A. zwołane na dzień 28 lutego 2019 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 4/2019 Zwołanie NWZA Selena FM S.A. na dzień 28 lutego 2019 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 03/2019 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BGŻ BNP Paribas S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 2/2019 Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków umowy zmieniającej umowę kredytową z BGŻ BNP Paribas S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 1/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r
 • pdf icon Pobierz
  RB 29/2018 Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 28/2018 Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Selena FM S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB 27/2018 Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena
 • pdf icon Pobierz
  RB 26/2018 Śmierć Członka Zarządu
 • pdf icon Pobierz
  RB 25/2018 Ustanowienie zabezpieczeń do umowy multilinii kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 24/2018 Powołanie osoby zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB 23/2018 Zawarcie umowy multilinii kredytowej z Santander Bank Polska S.A. oraz rozpoczęcie procesu ustanawiania zabezpieczeń
 • pdf icon Pobierz
  RB 22/2018 Udzielenie gwarancji przez Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 21/2018 Rozpoczęcie procesu zawarcia umowy multilinii kredytowej z Santander Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 20/2018 Zawarcie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB 19/2018 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 18/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB 17/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 16/2018 Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków umów zmieniających umowy kredytowe zawarte z PKO Bankiem Polskim S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 15k/2018 Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję - korekta
 • pdf icon Pobierz
  RB 15/2018 Powołanie członków zarządu na nowa kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB 14/2018 Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 13k/2018 Powołanie Rady Nadzorczej Selena FM S.A. na nową kadencję – korekta
 • pdf icon Pobierz
  RB 13/2018 Powołanie Rady Nadzorczej Selena FM S.A. na nową kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB 12/2018 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A. za 2017 rok
 • pdf icon Pobierz
  RB 11/2018 Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 9/2018 Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB 8/2018 Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB 7/2018 Projekty uchwał na ZWZA Selena FM S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2018 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 6/2018 Zwołanie ZWZA Selena FM S.A. na dzień 14 czerwca 2018 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 5/2018 Wybór biegłego rewidenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 4/2018 Powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu
 • pdf icon Pobierz
  RB 3/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 2/2018 Sprostowanie do raportów bieżących RB 42/2017 i RB 43/2017
 • pdf icon Pobierz
  RB 1/2018 Rezygnacja osoby zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB 43/2017 Wykup pozostałej, ostatniej części obligacji nabytych przez Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 42/2017 Wykup pozostałej części obligacji nabytych przez Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 41/2017 Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną
 • pdf icon Pobierz
  RB 40/2017 Automatyczne umorzenie udziałów w spółce zależnej
 • pdf icon Pobierz
  RB 39/2017 Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki w dniu 16 października 2017 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 38/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 37/2017 Uchwały podjęte przez NWZA Selena FM S.A. w dniu 16 października 2017 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 36/2017 Udzielenie gwarancji przez Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 34/2017 Zmiana funkcji w Zarządzie Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB 33/2017 Powołanie osoby zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB 32/2017 Projekty uchwał na NWZASelena FM S.A. zwołane na dzień 16 października 2017 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 31/2017 Zwołanie NWZA Selena FM S.A. na dzień 16 października 2017 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 30/2017 Sprostowanie do raportu bieżącego RB 28/2017 z dnia 26.07.2017
 • pdf icon Pobierz
  RB 29/2017 Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną
 • pdf icon Pobierz
  RB 28/2017 Wcześniejszy wykup części obligacji nabytych przez Emitenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 27/2017 Zawiadomienie o zmianie informacji o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 MAR
 • pdf icon Pobierz
  RB 26/2017 Rozpoczęcie procesu zawarcia umowy kredytowej z bankiem SBERBANK przez podmiot zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB 25/2017 Zmiana zabezpieczeń umowy kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB 24/2017 Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 23 czerwca 2017 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 22/2017 Zmiany w statucie Selena FM S.A. uchwalone przez Walne Zgromadzenie
 • pdf icon Pobierz
  RB 21/2017 Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM S.A. w dniu 23 czerwca 2017 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 20/2017 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 18/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB 17/2017 Ustanowienie zabezpieczenia umowy kredytowej z bankiem ROSBANK
 • pdf icon Pobierz
  RB 16/2017 Zawarcie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB 15/2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB 14/2017 Rezygnacja osoby nadzorującej
 • pdf icon Pobierz
  RB 13/2017 Projekty uchwał na ZWZA Selena FM S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2017 r
 • pdf icon Pobierz
  RB 12/2017 Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB 11/2017 Zwołanie ZWZA Selena FM S.A. na dzień 23 czerwca 2017 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 10/2017 Rozpoczęcie procesu zawarcia umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB 9/2017 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
 • pdf icon Pobierz
  RB 8/2017 Nabycie udziałów w Uniflex S.p.A
 • pdf icon Pobierz
  RB 6/2017 Decyzja Emitenta co do nabycia udziałów w Uniflex S.p.A – opóźniona informacja poufna
 • pdf icon Pobierz
  RB 5/2017 Podpisanie umów przez podmiot zależny
 • pdf icon Pobierz
  RB 4/2017 Powołanie osoby zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB 3/2017 Skuteczne zawarcie umowy kredytowej i ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytowej z bankiem PKO BP
 • pdf icon Pobierz
  RB 2/2017 Zmiana funkcji w Zarządzie Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 33/2016 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
 • pdf icon Pobierz
  RB 32/2016 Nabycie pośrednie akcji spółki Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 31/2016 Zawarcie znaczącej umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB 30/2016 Odwołanie osoby zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB 29/2016 Podwyższenie kapitału zakładowego SIT i objęcie udziałów pokrytych akcjami
 • pdf icon Pobierz
  RB 27/2016 Zmiana w umowach kredytowych i zabezpieczeniach
 • pdf icon Pobierz
  RB 26/2016 Powołanie osoby zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB 25/2016 Rozpoczęcie ustanawiania zabezpieczeń umowy kredytowej z bankiem PKO BP
 • pdf icon Pobierz
  RB 24/2016 Zakończenie ustanowienia nowych oraz zmian aktualnych zabezpieczeń do umowy wieloproduktowego limitu kredytowego
 • pdf icon Pobierz
  RB 23/2016 Powołanie osoby zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB 22/2016 Odwołanie osoby zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB 21/2016 Ustanowienie nowych oraz zmiana aktualnych zabezpieczeń do umowy wieloproduktowego limitu kredytowego
 • pdf icon Pobierz
  RB 20/2016 Zawarcie umowy kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB 19/2016 Rezygnacja osoby zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB 18/2016 Zawarcie aneksu do wieloproduktowego limitu kredytowego
 • pdf icon Pobierz
  RB 17/2016 Zawiadomienie akcjonariusza Selena FM S.A. o przekroczeniu progu 5 % udziałów w ogólnej liczbie głosów
 • pdf icon Pobierz
  RB 16/2016 Przyjęcie Indywidualnego Standardu Raportowania Selena FM S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB 15/2016 Anulowanie kredytu z European Bank of Reconstruction and Development
 • pdf icon Pobierz
  RB 14/2016 Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 13/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB 12/2016 Zmiany w statucie Selena FM S.A. uchwalone przez Walne Zgromadzenie
 • pdf icon Pobierz
  RB 11/2016 Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM S.A. w dniu 14 czerwca 2016 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 10/2016 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A
 • pdf icon Pobierz
  RB 8/2016 Wybór biegłego rewidenta
 • pdf icon Pobierz
  RB 7/2016 Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad ZWZ wraz z projektami uchwał
 • pdf icon Pobierz
  RB 6/2016 Zawarcie znaczącej umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB 5/2016 Projekty uchwał na ZWZA Selena FM S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2016 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 4/2016 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB 3/2016 Zwołanie ZWZA Selena FM S.A. na dzień 14 czerwca 2016 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 2/2016 Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 2015 roku
 • pdf icon Pobierz
  RB 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2015-Umorzenie-udziałów-w-spółce-zależnej
 • pdf icon Pobierz
  RB-28-2015-Nabycie-aktywów-o-znacznej-wartości-uzupełnienie-raportu
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2015-Nabycie-aktywów-o-znacznej-wartości
 • pdf icon Pobierz
  RB-26-2015-Ustanowienie-zabezpieczeń-do-umowy-kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2015-Zawarcie-znaczącej-umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB-24-2015-Odwołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-23-2015-Ustanowienie-zabezpieczeń-do-umowy-kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2015-Rejestracja-zmian-w-statucie-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2015-Zawarcie-znaczącej-umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2015-Zmiany-w-strukturze-organizacyjnej-Grupy-Selena-FM
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2015-Wykaz-akcjonariuszy-posiadających-powyżej-5-głosów-na-WZA-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2015-Powołanie-Rady-Nadzorczej-na-nową-kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2015-Uchwalone-zmiany-w-statucie-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2015-Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-29-maja-2015-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2015-Wypłata-dywidendy-za-2014-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2015-Zawarcie-umowy-kredytowej
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2015-Projekty-uchwał-na-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2015-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2015-Rekomendacja-Zarządu-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2015-Powołanie-nowego-członka-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2015-Wykaz-akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-posiadających-co-najmniej-5-głosów-na-NWZA-Spółki-w-dniu-20-kwietnia-2015-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2015-Uchwały-podjęte-przez-NWZA-Selena-FM-S.A.-w-dniu-20-kwietnia-2015-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2015-Zbycie-akcji-spółki-przez-osobę-zarządzającą
 • pdf icon Pobierz
  RB 4/2015 Wykaz informacji przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w 2014 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 3/2015 Projekty uchwał na NWZA Selena FM S.A. zwołane na dzień 20 kwietnia 2015 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 2/2015 Zwołanie NWZA Selena FM S.A. na dzień 20 kwietnia 2015 r
 • pdf icon Pobierz
  RB 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2014-Rezygnacja-członka-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2014-Zmiany-w-organach-zarządzających-i-nadzoru-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2014-Powołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2014-Rejestracja-zmian-w-statucie-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2014-Rezygnacja-członka-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2014-Powołanie-nowych-członków-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2014-Wykaz-akcjonariuszy-posiadających-powyżej-5-głosów-na-WZA-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2014-Uchwalone-zmiany-w-statucie-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2014-Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-S.A.-w-dniu-09.06.2014-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2014-Wypłata-dywidendy-za-2013-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2014-Wybór-biegłego-rewidenta
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2014-Proponowane-zmiany-w-statucie-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2014-Projekty-uchwał-na-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2014-Zwołanie-ZWZA-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2014-Rekomendacja-Zarządu-w-sprawie-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2014-Zbycie-akcji-spółki-przez-osobę-zarządzającą
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2014-Wykaz-informacji-przekazanych-przez-Spółkę-do-publicznej-wiadomości-w-2013-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2014-Powołanie-członków-zarządu-na-nową-kadencję
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2014-Rezygnacja-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2014-Zawarcie-umów-kredytowych
 • pdf icon Pobierz
  RB 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2013-Złożenie-wniosku-o-upadłość-spółki-zależnej
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2013-Zawarcie-znaczącej-umowy
 • pdf icon Pobierz
  RB 13/2013 Zawiadomienie akcjonariuszy
 • pdf icon Pobierz
  RB 12/2013 Informacja o transakcji
 • pdf icon Pobierz
  RB 11/2013-Zgoda RN na zbycie akcji imiennych Spółki
 • pdf icon Pobierz
  RB 10/2013 Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA w dniu 18 czerwca 2013 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 9/2013 Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM S.A. w dniu 18 czerwca 2013 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 8/2013 Wypłata dywidendy za 2012 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 6/2013 Wybór audytora
 • pdf icon Pobierz
  RB 5/2013 Projekty uchwał na ZWZA 18 czerwca 2013 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 4/2013 Zwołanie ZWZA Selena FM S.A. na dzień 18 czerwca 2013 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 3/2013 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy za 2012 rok
 • pdf icon Pobierz
  RB 2/2013 Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 2012 r.
 • pdf icon Pobierz
  RB 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2012-–-10.08.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2012-–-29.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2012-–-19.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2012-Załącznik-życiorysy-nowej-RN
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2012-Wykaz-akcjonariuszy
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2012-–-19.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2012-Powołanie-osoby-zarządzającej
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2012-Projekty-uchwał-na-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-zwołane-na-dzień-19-czerwca-2012-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2012-Zwołanie-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.-na-dzien-19-czerwca-2012-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2012-Wykaz-informacji-przekazanych-przez-Selena-FM-S.A.-do-publicznej-wiadomości-w-2011-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2012-Zmiana-terminu-przekazania-raportów-rocznych-za-2011-r.
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2012-–-19.03.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2012-–-15.03.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2012-–-14.03.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2012-–-13.03.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2012-–-08.02.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2012-–-09.02.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2012-–-31.01.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2012-–-31.01.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2012-–-16.01.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2011-–-4-marca-2011-roku
 • pdf icon Pobierz
  RB-30-2011-–-29.12.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2011-–-29.12.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-28-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2011-–-8.11.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2011-–-24.10.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-24-2011-–-24.10.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2011-–-30.09.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-21-2011-–-29.09.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2011-–-26.08.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2011-–-26.08.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2011-–-17.08.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2011-–-6.06.2012
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2011-–-17.06.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2011-–-17.06.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2011-–-17.06.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2011-–-7.06.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-13-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-W-12-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2011-–-26.05.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2011-–-6.05.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2011-–-6.05.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2011-–-5.05.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2011-–-29.04.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2011-–-29.04.2011-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2011-–-30.03.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2011-–-26.01.2011
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2010-–-30.12.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2010-–-30.12.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2010-–-23.12.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2010-–-03.12.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2010-–-03.12.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2010-–-03.12.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2010-–-17.11.2010
 • pdf icon Pobierz
  plRB-13-2010-–-18.08.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2010-–-11.06.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2010-–-8.06.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-W-8-2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-10-2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2010-–-14.05.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2010-–-14.05.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2010-–-4.05.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2010-–-30.04.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2010-–-12.03.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2010-–-04.03.2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2010
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2009-–-30.12.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2009-–-24.08.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2009-–-29.10.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2009-–-24.08.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2009-–-28.07.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2009-–-28.07.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-16-2009-–-03.07.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2009-–-23.06.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2009-–-23.06.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2009-–-15.06.2009 PL
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2008-–-05.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-11-2009-–-3.06.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2009-–-3.06.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2009-–-11.06.2010-1
 • pdf icon Pobierz
  RB 8/2009 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2009-–-30.04.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2009-–-11.03.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2009-–-27.02.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2009-–-25.02.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2009-–-18.02.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2009-–-13.01.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2009-–-13.01.2009-1
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2009-–-12.01.2009
 • pdf icon Pobierz
  RB-35-2008-–-20.11.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-34-2008-–-5.11.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-33-2008-–-31.10.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-32-2008-–-31.10.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-31-2008-–-26.09.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-30-2008-–-24.09.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-29-2008-–-17.09.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-28-2008-–-16.09.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-27-2008-–-5.08.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-26-2008-–-30.07.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-25-2008-–-11.07.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-23-2008-–-30.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-22-2008-–-30.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-20-2008-–-24.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-19-2008-–-20.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-18-2008-–-13.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-17-2008-–-09.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-15-2008-–-06.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-14-2008-–-16.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  plRB-13-2008-–-13.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-12-2008-–-13.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-10-2008-–-05.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-9-2009-–-22.05.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-8-2008-–-25.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-7-2008-–-17.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-6-2008-–-17.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-5-2008-–-16.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-4-2008-–-16.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-3-2008-–-15.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-2-2008-–-7.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  RB-1-2008-–-3.04.2008

Szukaj raportów okresowych


Displayed: Select year

 • pdf icon Pobierz
  Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 3Q 2022
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1HY 2022
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe 1HY 2022
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie Zarządu z działalności 1HY 2022
 • pdf icon Pobierz
  Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1HY 2022
 • pdf icon Pobierz
  Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 1HY 2022
 • pdf icon Pobierz
  Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 1Q 2022
 • zip icon Pobierz
  Skonsolidowany raport roczny 2021 (xades+xhtml)
 • zip icon Pobierz
  Jednostkowy raport roczny 2021 (xades+xhtml)
 • zip icon Pobierz
  Pomocnicze materiały do raportu rocznego 2021 w formie pdf
 • pdf icon Pobierz
  Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 3Q 2021
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1HY 2021
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe 1HY 2021
 • pdf icon Pobierz
  Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1HY 2021
 • pdf icon Pobierz
  Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 1HY 2021
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie Zarządu z działalności 1HY 2021
 • pdf icon Pobierz
  Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 1Q 2021
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2020
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 2020
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie RN z oceny Skonsolidowanego spr finans Grupy Selena za 2020 rok oraz Sprawozdania Zarządu z dział Grupy Selena za 2020 rok wraz z zał
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie RN z oceny Sprawozdania finansowego SFM za 2020 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności SFM za 2020 rok
 • pdf icon Pobierz
  List Prezesa do Akcjonariuszy 2020
 • pdf icon Pobierz
  Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 2020
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie Zarządu Selena FM SA 2020
 • pdf icon Pobierz
  Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 3Q 2020
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1HY 2020
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe 1HY 2020
 • pdf icon Pobierz
  Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1HY 2020
 • pdf icon Pobierz
  Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 1HY 2020
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie Zarządu z działalności 1HY 2020
 • pdf icon Pobierz
  Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 1Q 2020
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 1Q 2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2019
 • pdf icon Pobierz
  Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 3Q 2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2019
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2019
 • pdf icon Pobierz
  Oświadczenie-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A.-w-sprawie-Komitetu-Audytu-2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2019
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-Spółki-z-oceny-Sprawozdania-finansowego-Spółki-Selena-FM-S.A.-za-2019-rok-oraz-Sprawozdania-Zarządu-z-działalności-Spółki-Selena-FM-S.A.-za-2019-rok-1
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-Akcjonariuszy-2019
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2018
 • pdf icon Pobierz
  Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 3Q 2018
 • pdf icon Pobierz
  Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 1Q 2018
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2018
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-niezależnego-biegłego-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2018
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2018
 • pdf icon Pobierz
  Informacja-Zarządu-Selena-FM-S.A.-w-sprawie-wyboru-audytora-sprawozdanie-skonsolidowane
 • pdf icon Pobierz
  Informacja-Zarządu-Selena-FM-S.A.-w-sprawie-wyboru-audytora-sprawozdanie-jednostkowe
 • pdf icon Pobierz
  Oświadczenie-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A.-w-sprawie-Komitetu-Audytu
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-Akcjonariuszy-2018
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-Rady-Nadzorczej-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2018
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-Rady-Nadzorczej-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2018
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2018
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2018
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2018
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2017
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2017
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2017
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2017
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2017
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2017
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2017
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2017
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2016
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2016
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2016
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2016
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2016
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2016
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2016
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2016
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2015
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2015
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2015
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2015
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2015
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2015
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2015
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2015
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2015
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2015
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2015
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2014
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2014
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2014
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2014
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2014
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2014
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2014
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2014
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2014
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2014
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2013
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2013
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2013
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2013
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2013
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2013
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2013
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2013
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2013
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2012
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji-spółki-Selena-FM-S.A.-2013
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2012
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-jednostkowe-1HY-2012
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2012
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2012
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2012
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2012
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2012
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2012
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2012
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2011
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1-HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2011
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2011
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2011
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2011
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-4Q-2011
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2011
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2011
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2011
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2011
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2010
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2010
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2010
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2010
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2010
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-880-mln-zł-przychodów-w-2010-roku
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2010
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2010
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-4Q-2010
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2010
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2010
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2010
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2009
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1-HY-2009
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2009
 • pdf icon Pobierz
  Informacja-dodatkowa-Raport-kwartalny-skonsolidowany-3Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-3Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-jednostkowy-3Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2009
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2009
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2009
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-4Q-2009
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2009
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2009
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2009
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-3Q-2008
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-1HY-2008
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-1HY-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-1HY-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-2Q-2008
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-1Q-2008
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-kwartalny-skonsolidowany-i-jednostkowy-4Q-2008
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2008
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2008
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2008
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2008
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2008
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2008
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Walnego_Zgromadzenia
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Zarzadu_Selena_FM_SA
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2016
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2013
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-1HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-na-targach-MosBuild-2009
 • pdf icon Pobierz
  Grupa-Selena-na-targach-MosBuild-2011
 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji-spółki-Selena-FM-2010
 • pdf icon Pobierz
  Zwięzła-ocena-sytuacji
 • pdf icon Pobierz
  Zmiany-w-zarządzie-Seleny
 • pdf icon Pobierz
  Zasady-Ladu-Korporacyjnego-2019
 • pdf icon Pobierz
  Zmiany-w-Zarządzie
 • pdf icon Pobierz
  Zasady-Ladu-Korporacyjnego-2018
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN2-3
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN2-2
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN2-1
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN2
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-7
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-6
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-5
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-4
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-3
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-2
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1-1
 • pdf icon Pobierz
  WZRPEN1
 • pdf icon Pobierz
  Wzórpełnomocnictwaudzielanegoprzezosobyprawneispółkiosobowea-1
 • pdf icon Pobierz
  Wzórpełnomocnictwaudzielanegoprzezosobyprawneispółkiosobowea
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-8
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-7
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-6
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-5
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-4
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-3
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-2
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe-1
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe
 • pdf icon Pobierz
  Wzórpełnomocnictwaudzielanegoprzezosobyfizyczne-1
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-udzielanego-przez-osoby-fizyczne
 • pdf icon Pobierz
  Wzórpełnomocnictwaudzielanegoprzezosobyfizyczne
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-osoby-fizycznej-3
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-osoby-fizycznej-2
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-osoby-fizycznej-1
 • pdf icon Pobierz
  Wzór-pełnomocnictwa-osoby-fizycznej
 • pdf icon Pobierz
  wzor2
 • pdf icon Pobierz
  wzor1
 • pdf icon Pobierz
  Wykład-inauguracyjny-Krzysztofa-Domareckiego-podczas-70.-uroczystości
 • pdf icon Pobierz
  Uzupełnienie-składu-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Uzasadnienie-do-uchwały-w-sprawie-zatwierdzenia-Regulaminu-Rady-Nadzorczej
 • pdf icon Pobierz
  Uzasadnienie-do-uchwały-w-sprawie-podziału-zysku-Selena-FM-SA-za-rok-zakończony-31-grudnia-2010-r.
 • pdf icon Pobierz
  Udany-II-kwartał-dla-Grupy-Selena
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-23-06-2017
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-14-czerwca-2017-r.
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-przez-WZA-Selena-FM-SA-w-dniu-14-06-2016
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-przez-NWZA-Selena-FM-SA-w-dniu-16.10.2017-1
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-przez-NWZA-Selena-FM-SA-w-dniu-16.10.2017
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-na-Zwyczajnym-Walnym-Zgromadzeniu-Akcjonariuszy-Spółki-w-2008
 • pdf icon Pobierz
  Uchwały-podjęte-na-Zwyczajnym-Walnym-Zgromadzeniu-Akcjonariuszy-Spółki-Selena-FM-SA-w-2009
 • pdf icon Pobierz
  uchwaly-podjete
 • pdf icon Pobierz
  Uchwalone-zmiany-w-statucie-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  Tytan-Professional-–-wybór-profesjonalistów
 • pdf icon Pobierz
  Tytan-Professional-TOP-MARKĄ-2009
 • pdf icon Pobierz
  Tradycyjnie-i-nowocześnie-–-25.-urodziny-Seleny-tym-razem-na-Ukrainie
 • pdf icon Pobierz
  TOP-MARKA-2010-dla-Tytan-Professional
 • pdf icon Pobierz
  Statut-Selena-FM-Spółka-Akcyjna-tekst-jednolity-23-06-2017-1
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-RN-oceny
 • pdf icon Pobierz
  sprawozdanie-z-RN
 • pdf icon Pobierz
  sprawozdanie-z-niezaleznego
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-RN-Selena-FM-S.A.-za-2015
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-RN-Selena-FM-S.A.-za-2014
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-RN-Selena-FM-S.A.-za-2013
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-RN-Selena-FM-2010
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-w-roku-2012.
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-SA-w-roku-2017
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-SA-w-roku-2016
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-z-działalności-Rady-Nadzorczej-Selena-FM-S.A-za-rok-2009
 • pdf icon Pobierz
  sprawozdanie-za-z-dz
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Grupy-2007
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2017
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-2007
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-Spółki-z-oceny-Sprawozdania-finansowego-Spółki-Selena-FM-S.A.-za-2019-rok-oraz-Sprawozdania-Zarządu-z-działalności-Spółki-Selena-FM-S.A.-za-2019-rok
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-Spółki-z-oceny-Skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Grupy-Selena-za-2019-rok-oraz-Sprawozdania-Zarządu-z-działalności-Grupy-Selena-za-2019-rok-wraz-z-załącznikiem-oświad
 • pdf icon Pobierz
  Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-Spółki-z-oceny-Skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Grupy-Selena-za-2019-rok-oraz-Sprawozdania-Zarządu-z-działalności-Grupy-Selena-za-2019-rok-wraz-z-załącznikiem
 • pdf icon Pobierz
  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2007
 • pdf icon Pobierz
  skonsolidowane
 • pdf icon Pobierz
  Selena-z-wystąpieniem-podczas-spotkania-Europejskich-Organizacji-Promocji-Handlu
 • pdf icon Pobierz
  Selena-znacząca-poprawa-rentowności-operacyjnej-1
 • pdf icon Pobierz
  Selena-znacząca-poprawa-rentowności-operacyjnej
 • pdf icon Pobierz
  Selena-z-Misją-Gospodarczą-do-Turcji
 • pdf icon Pobierz
  Selena-WZA-zatwierdziło-wypłatę-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wysoko-wśród-Pereł-Polskiej-Giełdy
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyróżniona-w-konkursie-Polska-Firma-–-Międzynarodowy-Czempion
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-pierwszy-kwartał-2015
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-pierwsze-półrocze-2015
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-I-kwartał-2014-roku
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-I-kwartał-2013
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-2014-rok
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wyniki-finansowe-za-2013-rok
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wygrywa-innowacjami-Klej-do-styropianu-TYTAN-EOS-nagrodzony
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wśród-laureatów-Nagrody-Gospodarczej-Prezydenta-RP
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wspiera-Wrocław
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wspiera-zrównowaŜony-rozwój
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wprowadza-pierwszy-na-świecie-produkt-pochłaniający-pole-elektryczne-niskich-częstotliwości
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wprowadza-na-rynek-czeski-produkty-marki-Tytan-EOS
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wprowadza-innowacyjną-kategorię-produktów
 • pdf icon Pobierz
  Selena-w-nowej-odsłonie-–-nowy-serwis-korporacyjny-Grupy-Selena
 • pdf icon Pobierz
  Selena-w-misji-Prezydenta-RP-do-Chin
 • pdf icon Pobierz
  Selena-wdraża-przełomową-technologię-pokrycia-dachu
 • pdf icon Pobierz
  Selena-w-finale-Nagrody-Gospodarczej-Prezydenta-RP
 • pdf icon Pobierz
  Selena-właścicielem-100-udziałów-w-hiszpańskiej-Quilosie
 • pdf icon Pobierz
  Selena-uruchomiła-produkcję-w-Chinach
 • pdf icon Pobierz
  Selena-unijne-dofinansowanie-centrum-RD
 • pdf icon Pobierz
  Selena-TYTAN-Professional-COOL-R-rewolucją-na-światowym-rynku
 • pdf icon Pobierz
  Selena-stawia-na-rozwój-mocy-produkcyjnych
 • pdf icon Pobierz
  Selena-stabilne-wyniki-po-trzech-kwartałach-2014
 • pdf icon Pobierz
  Selena-SA-została-Solidnym-Pracodawcą-Roku-2007
 • pdf icon Pobierz
  Selena-SA-na-Targach-PSB
 • pdf icon Pobierz
  Selena-SA-Gazelą-Biznesu-2009
 • pdf icon Pobierz
  Selena-rozwija-systemy-ociepleń-w-Kazachstanie.
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Romania-juŜ-10-lat-na-rynku
 • pdf icon Pobierz
  Selena-rozszerza-ofertę-na-rynku-amerykańskim
 • pdf icon Pobierz
  Selena-QUILOSA-–-75-lat-na-rynku-iberyjskim
 • pdf icon Pobierz
  Selena-poprawa-wyniku-operacyjnego-i-zysku-netto-w-1Q-2016
 • pdf icon Pobierz
  Selena-poprawa-rentowności
 • pdf icon Pobierz
  Selena-otrzymała-tytuł-rosyjskiej-Firmy-Roku-2013
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Perłą-Polskiej-Gospodarki
 • pdf icon Pobierz
  Selena-pomaga-kształcić-młodych-dekarzy
 • pdf icon Pobierz
  Selena-odpowiada-na-wyzwania-na-rynku-tureckim
 • pdf icon Pobierz
  Selena-odnotowała-28-mln-zł-zysku-po-3-kwartałach-2010
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Nowy-zakład-produkcyjny-i-centrum-dystrybucyjne-w-Kazachstanie
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Nowy-serwis-produktowy-Tytana
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-rosyjskich-targach-SibBuild-2014
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-targach-TurkeyBuild-2015
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-kongresie-Impact’16
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-Forum-„Zmieniamy-Polski-Przemysł”
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Międzynarodowym-Czempionem
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-amerykańskich-targach-NAHB-International-Builders-Show
 • pdf icon Pobierz
  Selena-na-brazylijskich-targach-Feicon-Batimat-2014
 • pdf icon Pobierz
  Selena-lepszy-wynik-netto-2015-mimo-niższej-sprzedaży
 • pdf icon Pobierz
  Selena-laureatem-Godła-„Teraz-Polska”
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Krzysztof-Domarecki-z-tytułem-„Wizjoner-ekspansji-zagranicznej”
 • pdf icon Pobierz
  Selena-intensyfikuje-działania-w-obszarze-operations-excellence
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-ZWZA-zatwierdziło-wypłatę-dywidendy
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-ZWZA-zatwierdziło-wypłatę-dywidendy-1
 • pdf icon Pobierz
  SELENA-FM-SA-WZMACNIA-KIEROWNICTWO-GRUPY
 • pdf icon Pobierz
  0b57aacc70971f2d42dee4c5b4d1aedd
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-SA-dokonano-przydziału-akcji
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-SA-„Liderem-eksportu-na-wschód”
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-SA-„Przejrzystą-Firmą-2008”
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-SA-cena-emisyjna-równa-maksymalnej-33-zł
 • pdf icon Pobierz
  Selena-FM-S.A.-będzie-reprezentować-Polskę-w-konkursie-European-Business-Awards
 • pdf icon Pobierz
  Selena-Dumą-Regionu-dla-Dolnego-Śląska
 • pdf icon Pobierz
  Selena-dobre-wyniki-za-I-półrocze-2013
 • pdf icon Pobierz
  Selena-–-dalszy-wzrost-sprzedaży
 • pdf icon Pobierz
  Selena-12-mln-zysku-operacyjnego-w-drugim-kwartale
 • pdf icon Pobierz
  Selena-20-mln-zysku-za-pierwsze-półrocze-2016
 • pdf icon Pobierz
  Selena-10-lecie-działalności-w-Kazachstanie
 • pdf icon Pobierz
  Selena-10-lecie-działalności-w-Brazylii
 • pdf icon Pobierz
  Ruszyła-budowa-fabryki-Seleny-w-Chinach
 • pdf icon Pobierz
  Rekomendacja-Zarządu-i-Rady-Nadzorczej-w-sprawie-dywidendy-za-2012-rok.
 • pdf icon Pobierz
  Global-Experience.-Local-Heroes.-25-lecie-Grupy-Selena-w-Rumunii
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-spółki-Selena-FM-SA
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-6
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-5
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-4
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-2
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-3
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki-1
 • pdf icon Pobierz
  REGULAMIN-WALNEGO-ZGROMADZENIA-SPÓŁKI
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki.-1
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin-Walnego-Zgromadzenia-Spółki.
 • pdf icon Pobierz
  regulamin-walnego
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Walnego_Zgromadzenia-1
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Zarzadu_Selena_FM_SA-1
 • pdf icon Pobierz
  Regulamin_Rady_Nadzorczej_Selena_FM_SA-1
 • pdf icon Pobierz
  Razem-budujemy-nadzieję-w-Nepalu
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2011
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-przeglądu-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-1HY-2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2007
 • pdf icon Pobierz
  Raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2007
 • pdf icon Pobierz
  Raport-biezacy-16-2008-–-9.06.2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-biezacy-9-2008-–-28.04.2008
 • pdf icon Pobierz
  Raport-biezacy-24-2008-–-7.07.2008
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.-w-dniu-1.06.2011
 • pdf icon Pobierz
  Prospekt-Selena-FM-SA-zatwierdzony
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.-2
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.-4
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.-3
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-ZWZ-Selena-FM-S.A.-1
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-Uchwał-NWZA
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-NWZ-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-Uchwał-ZWZA-w-dniu-11-czerwca-2010-r.
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-na-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Spółki-Selena-FM-SA-2009
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-na-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Społki-Selana-FM-SA-2008
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-na-Nadzwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Selena
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-na-Nadzwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Projekty-uchwał-na-Zwyczajne-Walne-Zgromadzenie-Akcjonariuszy-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Projekt-uchwał
 • pdf icon Pobierz
  Produkty-Seleny-budują-EXPO-2010
 • pdf icon Pobierz
  Produkt-Seleny-nagrodzony-w-Rosji-1
 • pdf icon Pobierz
  Prezydent-Andrzej-Duda-w-najnowocześniejszej-fabryce-Selena-Insulations
 • pdf icon Pobierz
  Produkt-Seleny-nagrodzony-w-Rosji
 • pdf icon Pobierz
  prejektuchwal
 • pdf icon Pobierz
  President-Andrzej-Duda-visits-the-most-modern-Selena-Insulations-plant-in-Kazakhstan
 • pdf icon Pobierz
  Polski-biznes-w-Kazachstanie
 • pdf icon Pobierz
  Polska-dyplomacja-docenia-przedstawiciela-biznesu
 • pdf icon Pobierz
  Pełnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne
 • pdf icon Pobierz
  Pełnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-prawne-i-spółki-osobowe
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2007
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2007
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2016-1
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2015-1
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2016-1
 • pdf icon Pobierz
  Opinia-i-raport-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2015-1
 • pdf icon Pobierz
  OGOSZE1-1
 • pdf icon Pobierz
  ogolne-warunki-zakupow-selena
 • pdf icon Pobierz
  OGOSZE1
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A-o-zwołaniu-ZWZA
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A-o-zwołaniu-NWZ
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-3
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-1
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-2
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.-2
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Spółki-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.-1
 • pdf icon Pobierz
  Ogłoszenie-Zarządu-Selena-FM-S.A.-o-zwołaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.
 • pdf icon Pobierz
  ogłoszenie-zarządu-spółki
 • pdf icon Pobierz
  Odwołanie-członku-zarządu
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-sytuacji-Selena-FM-SA-w-2008-r.-dokonana-przez-Radę-Nadzorczą-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-sytuacji-Selena-FM-SA-w-2007-r.-dokonana-przez-Radę-Nadzorczą-Spółki
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2014
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2013
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2015
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-2010
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2015
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2014
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-Selena-FM-S.A.-2013
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-2010
 • pdf icon Pobierz
  Ocena-jednostkowego-sprawozdania-finansowego
 • pdf icon Pobierz
  niezalezlego-skon
 • pdf icon Pobierz
  List-Prezesa-do-akcjonariuszy-2007
 • pdf icon Pobierz
  list-prezesa
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2019-1
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2015-1
 • pdf icon Pobierz
  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2007
 • pdf icon Pobierz
  jednostkowe